Giá bột sắn dây năm 2015

Năm 2015, Shop bắt đầu bán bột sắn dây ONLINE và giá bột sắn dây tại Shop là 180.000 đồng 1 kg bột sắn dây ta.
Bột sắn dây tại Shop là bột sắn dây do chính gia đình làm thủ công ở quê làm từ củ sắn dây ta.

Đăng nhận xét

Liên hệ: 094 61 63 023